k.ú.: 656682 - Jámy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595756 - Jámy NUTS5 CZ0635595756
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1438 6509583
zahrada 229 97263
travní p. 724 1543678
lesní poz 487 3596062
vodní pl. nádrž umělá 3 8322
vodní pl. rybník 24 53581
vodní pl. tok umělý 30 12757
vodní pl. zamokřená pl. 2 1572
zast. pl. společný dvůr 4 486
zast. pl. zbořeniště 12 1684
zast. pl. 266 106091
ostat.pl. dráha 2 28624
ostat.pl. jiná plocha 216 84461
ostat.pl. manipulační pl. 28 55862
ostat.pl. neplodná půda 40 24950
ostat.pl. ostat.komunikace 265 199244
ostat.pl. silnice 14 66366
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1937
ostat.pl. zeleň 1 115
Celkem KN 3787 12392638
Par. KMD 3787 12392638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 149
č.p. zem.used 22
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 253
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 338
spoluvlastník 476

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.07.2019 16:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.