k.ú.: 656682 - Jámy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595756 - Jámy NUTS5 CZ0635595756
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1451 6510734
zahrada 234 96953
travní p. 722 1542095
lesní poz 487 3596062
vodní pl. nádrž umělá 3 8322
vodní pl. rybník 24 53581
vodní pl. tok umělý 30 12757
vodní pl. zamokřená pl. 2 1572
zast. pl. společný dvůr 4 486
zast. pl. zbořeniště 12 1684
zast. pl. 273 106111
ostat.pl. dráha 2 28624
ostat.pl. jiná plocha 217 84929
ostat.pl. manipulační pl. 26 55202
ostat.pl. neplodná půda 40 24950
ostat.pl. ostat.komunikace 269 200158
ostat.pl. silnice 14 66366
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1937
ostat.pl. zeleň 1 115
Celkem KN 3813 12392638
Par. KMD 3813 12392638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 151
č.p. zem.used 21
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 260
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 344
spoluvlastník 485

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 03:50

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.