k.ú.: 656682 - Jámy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595756 - Jámy NUTS5 CZ0635595756
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1451 6510734
zahrada 234 96862
travní p. 724 1542050
lesní poz 487 3596062
vodní pl. nádrž umělá 3 8322
vodní pl. rybník 24 53581
vodní pl. tok umělý 30 12757
vodní pl. zamokřená pl. 2 1572
zast. pl. společný dvůr 5 565
zast. pl. zbořeniště 12 1684
zast. pl. 276 106161
ostat.pl. dráha 2 28624
ostat.pl. jiná plocha 221 85120
ostat.pl. manipulační pl. 26 55202
ostat.pl. neplodná půda 40 24950
ostat.pl. ostat.komunikace 269 199974
ostat.pl. silnice 14 66366
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1937
ostat.pl. zeleň 1 115
Celkem KN 3823 12392638
Par. KMD 3823 12392638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 151
č.p. zem.used 21
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 263
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 344
spoluvlastník 484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 26.09.2020 17:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička