k.ú.: 656674 - Jamolice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594181 - Jamolice NUTS5 CZ0647594181
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 396 5989824
zahrada 204 145679
travní p. 36 63883
lesní poz les s budovou 5 109
lesní poz 955 4611988
vodní pl. nádrž umělá 1 1862
vodní pl. tok přirozený 6 111372
vodní pl. zamokřená pl. 1 3301
zast. pl. zbořeniště 15 6314
zast. pl. 332 138915
ostat.pl. jiná plocha 102 155373
ostat.pl. manipulační pl. 10 93021
ostat.pl. neplodná půda 334 837496
ostat.pl. ostat.komunikace 198 199203
ostat.pl. pohřeb. 1 1396
ostat.pl. silnice 106 58385
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 520908
ostat.pl. zeleň 1 239
Celkem KN 2710 12939268
PK 70 91144
GP 726 6229940
Celkem ZE 796 6321084
Par. KMD 2217 5955395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 108
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 36
bez čp/če zem.used 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 325
LV 456
spoluvlastník 611

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 16:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička