k.ú.: 656623 - Jamné nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580392 - Jamné nad Orlicí NUTS5 CZ0534580392
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 357 3984037
zahrada 347 321433
travní p. 628 2017579
lesní poz 285 3500741
vodní pl. nádrž přírodní 1 1682
vodní pl. rybník 8 8097
vodní pl. tok přirozený 94 44800
zast. pl. společný dvůr 2 19
zast. pl. zbořeniště 20 3618
zast. pl. 591 110849
ostat.pl. dráha 1 31095
ostat.pl. jiná plocha 327 220369
ostat.pl. manipulační pl. 16 29413
ostat.pl. neplodná půda 6 1127
ostat.pl. ostat.komunikace 321 215760
ostat.pl. pohřeb. 1 1516
ostat.pl. silnice 15 67757
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4270
ostat.pl. zeleň 52 23971
Celkem KN 3075 10588133
Par. DKM 3075 10588133
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 178
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 114
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 562
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 514
spoluvlastník 727

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.08.2000
ZMVM 1:1000 31.12.1986 16.08.2000
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2019 21:10

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.