k.ú.: 656593 - Jalubí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592226 - Jalubí NUTS5 CZ0722592226
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5876 6486954
vinice 131 70782
zahrada 684 276377
travní p. 601 302524
lesní poz 249 66117
vodní pl. nádrž umělá 2 12792
vodní pl. tok přirozený 191 44150
vodní pl. tok umělý 11 3033
vodní pl. zamokřená pl. 1 1036
zast. pl. společný dvůr 1 199
zast. pl. zbořeniště 26 2487
zast. pl. 770 206899
ostat.pl. jiná plocha 879 227300
ostat.pl. manipulační pl. 193 72118
ostat.pl. neplodná půda 88 39708
ostat.pl. ostat.komunikace 834 192941
ostat.pl. pohřeb. 12 8202
ostat.pl. silnice 148 34797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 13308
ostat.pl. zeleň 5 3192
Celkem KN 10722 8064916
Par. KMD 10722 8064916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 329
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 247
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 716
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 26
LV 1528
spoluvlastník 2229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 06.12.2019 08:59

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.