k.ú.: 656551 - Jakubov u Moravských Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590746 - Jakubov u Moravských Budějovic NUTS5 CZ0634590746
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 553 7490398
zahrada 261 130679
travní p. 142 384669
lesní poz 55 830724
vodní pl. nádrž umělá 1 519
vodní pl. rybník 20 253913
vodní pl. tok přirozený 17 11461
vodní pl. tok umělý 77 49136
vodní pl. zamokřená pl. 5 21070
zast. pl. zbořeniště 5 967
zast. pl. 337 118886
ostat.pl. jiná plocha 80 28011
ostat.pl. manipulační pl. 45 35769
ostat.pl. neplodná půda 38 64192
ostat.pl. ostat.komunikace 139 348456
ostat.pl. pohřeb. 1 2341
ostat.pl. silnice 10 89562
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9494
ostat.pl. zeleň 6 11741
Celkem KN 1796 9881988
Par. DKM 824 8797667
Par. KMD 972 1084321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 210
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 325
byt.z. byt 10
obč.z. byt 5
Celkem JED 15
LV 466
spoluvlastník 617

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.07.2020
KMD 1:1000 27.10.2017
KM-D 1:2000 13.12.2001 08.07.2020
S-SK ŠS 1:2880 1824 13.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.09.2020 16:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička