k.ú.: 656534 - Loučky nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599701 - Odry NUTS5 CZ0804599701
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 1488616
zahrada 310 354239
ovoc. sad 1 23564
travní p. 133 741550
lesní poz 58 2718562
vodní pl. tok přirozený 31 111544
vodní pl. tok umělý 3 1206
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 13
zast. pl. zbořeniště 1 200
zast. pl. 281 105105
ostat.pl. dráha 1 30922
ostat.pl. jiná plocha 49 27814
ostat.pl. manipulační pl. 25 29000
ostat.pl. neplodná půda 62 45687
ostat.pl. ostat.komunikace 77 97759
ostat.pl. silnice 5 49741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16096
Celkem KN 1208 5841618
Par. DKM 1208 5841618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 159
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 276
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 309
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2008
THM-G 1:2000 31.12.1973 25.03.2008
S-SK ŠS 1:2880 1836 25.03.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.09.2020 05:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.