k.ú.: 656500 - Heřmánky nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568571 - Heřmánky NUTS5 CZ0804568571
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1062411
zahrada 115 71180
ovoc. sad 3 6869
travní p. 110 372997
lesní poz 49 1293973
vodní pl. nádrž umělá 3 9130
vodní pl. tok přirozený 20 51484
vodní pl. tok umělý 3 612
vodní pl. zamokřená pl. 1 278
zast. pl. společný dvůr 5 1383
zast. pl. zbořeniště 6 590
zast. pl. 130 29423
ostat.pl. dobývací prost. 6 63503
ostat.pl. dráha 6 45196
ostat.pl. jiná plocha 32 123450
ostat.pl. manipulační pl. 23 59427
ostat.pl. neplodná půda 32 22476
ostat.pl. ostat.komunikace 100 52144
ostat.pl. pohřeb. 2 887
ostat.pl. silnice 13 32000
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9385
Celkem KN 775 3308798
Par. KMD 775 3308798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 128
LV 167
spoluvlastník 240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.01.2016
KM-D 1:2000 30.06.2000 26.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.06.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1875


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.03.2019 10:38

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".