k.ú.: 656496 - Jakubčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507270 - Hradec nad Moravicí NUTS5 CZ0805507270
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 496 2495380
zahrada 178 87686
travní p. 151 278372
lesní poz 101 3525090
vodní pl. nádrž umělá 10 18187
vodní pl. tok přirozený 33 6909
zast. pl. zbořeniště 5 1506
zast. pl. 242 87697
ostat.pl. jiná plocha 97 62473
ostat.pl. manipulační pl. 4 892
ostat.pl. neplodná půda 45 53565
ostat.pl. ostat.komunikace 145 81082
ostat.pl. pohřeb. 1 2622
ostat.pl. silnice 12 57787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3894
ostat.pl. zeleň 5 3751
Celkem KN 1526 6766893
Par. KMD 1526 6766893
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 153
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 35
Celkem BUD 229
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 264
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.05.2015
KM-D 1:2000 04.12.2001 04.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 04.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 26.09.2020 00:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička