k.ú.: 656429 - Jackov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591181 - Moravské Budějovice NUTS5 CZ0634591181
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 2623144
zahrada 106 132071
travní p. 76 200340
lesní poz les s budovou 35 1365
lesní poz 73 1357940
vodní pl. nádrž umělá 1 5533
vodní pl. rybník 2 113974
vodní pl. tok přirozený 6 1592
zast. pl. zbořeniště 2 1183
zast. pl. 226 49167
ostat.pl. dráha 2 33476
ostat.pl. jiná plocha 36 109781
ostat.pl. manipulační pl. 11 10047
ostat.pl. mez, stráň 6 2514
ostat.pl. neplodná půda 2 532
ostat.pl. ostat.komunikace 61 66588
ostat.pl. pohřeb. 1 458
ostat.pl. silnice 13 61659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3087
Celkem KN 900 4774451
Par. KMD 900 4774451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.e. rod.rekr 126
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 255
LV 313
spoluvlastník 420

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2010
S-SK ŠD 1:2500 1913 30.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1913


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.09.2020 16:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička