k.ú.: 656356 - Písečná u Jablunkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 557226 - Písečná NUTS5 CZ0802557226
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 311011
zahrada 301 153437
travní p. 1192 1329709
lesní poz 120 336219
vodní pl. tok přirozený 43 14657
vodní pl. zamokřená pl. 2 843
zast. pl. společný dvůr 7 5742
zast. pl. zbořeniště 27 2924
zast. pl. 393 69396
ostat.pl. jiná plocha 58 13887
ostat.pl. neplodná půda 39 25429
ostat.pl. ostat.komunikace 145 81956
ostat.pl. silnice 3 13339
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2133
Celkem KN 2681 2360682
Par. KMD 2681 2360682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 273
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 75
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 385
LV 585
spoluvlastník 1181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 23.02.2015 reprodukce otisku mapy z r. 1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 19.08.2019 02:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.