k.ú.: 656348 - Návsí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 554014 - Návsí NUTS5 CZ0802554014
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 862 2317994
zahrada 1311 1228144
ovoc. sad 1 6429
travní p. mez, stráň 24 43313
travní p. plantáž dřevin 1 880
travní p. 1623 4780916
lesní poz 1065 9154933
vodní pl. nádrž přírodní 1 72
vodní pl. nádrž umělá 12 45631
vodní pl. rybník 1 112
vodní pl. tok přirozený 293 270748
vodní pl. zamokřená pl. 20 13487
zast. pl. společný dvůr 22 6366
zast. pl. zbořeniště 13 2850
zast. pl. 1698 401672
ostat.pl. dráha 36 142371
ostat.pl. jiná plocha 377 150473
ostat.pl. manipulační pl. 44 106911
ostat.pl. neplodná půda 230 180474
ostat.pl. ostat.komunikace 779 541935
ostat.pl. pohřeb. 3 8991
ostat.pl. silnice 52 210019
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10868
ostat.pl. zeleň 12 12761
Celkem KN 8486 19638350
Par. DKM 8486 19638350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 441
č.p. byt.dům 14
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 590
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 149
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 215
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 5
Celkem BUD 1665
byt.z. byt 91
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 7
Celkem JED 102
LV 2033
spoluvlastník 3589

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.05.2001
THM-V 01.11.1982 02.05.2001 intravilán 1:1000, etravilán 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.11.1982 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 22.08.2019 14:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.