k.ú.: 656305 - Jablunkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598259 - Jablunkov NUTS5 CZ0802598259
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1047 2003473
zahrada skleník-pařeniš. 1 8898
zahrada 1086 776214
ovoc. sad 1 8747
travní p. 1718 3460948
lesní poz 194 1700798
vodní pl. nádrž umělá 4 2218
vodní pl. rybník 5 8708
vodní pl. tok přirozený 112 314559
vodní pl. tok umělý 1 641
vodní pl. zamokřená pl. 10 12642
zast. pl. společný dvůr 63 37088
zast. pl. zbořeniště 41 8971
zast. pl. 1813 415750
ostat.pl. dráha 7 74009
ostat.pl. jiná plocha 264 125319
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 35210
ostat.pl. manipulační pl. 45 76414
ostat.pl. neplodná půda 369 302627
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 148
ostat.pl. ostat.komunikace 644 373066
ostat.pl. pohřeb. 4 14398
ostat.pl. silnice 61 158717
ostat.pl. skládka 1 2319
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 74346
ostat.pl. zeleň 92 389922
Celkem KN 7609 10386150
Par. DKM 7609 10386150
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 459
č.p. byt.dům 60
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 45
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 477
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 315
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 36
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 143
bez čp/če zem.used 11
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1769
byt.z. byt 853
byt.z. garáž 29
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 887
LV 2670
spoluvlastník 4889

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.04.2001
THM-V 01.11.1982 02.04.2001 intravilán 1:1000, extravilán 1: 2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.11.1982 reprodukce otisku mapy z r. 1913


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 23.08.2019 02:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.