k.ú.: 656291 - Bocanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 511633 - Bocanovice NUTS5 CZ0802511633
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 437221
zahrada 131 126015
travní p. 263 1167075
lesní poz ostat.komunikace 7 4328
lesní poz 123 1519580
vodní pl. nádrž umělá 6 7604
vodní pl. tok přirozený 7 16240
vodní pl. tok umělý 1 606
vodní pl. zamokřená pl. 6 5387
zast. pl. společný dvůr 6 1430
zast. pl. zbořeniště 5 1159
zast. pl. 198 77412
ostat.pl. dráha 5 78963
ostat.pl. jiná plocha 32 22479
ostat.pl. manipulační pl. 11 28652
ostat.pl. neplodná půda 54 101793
ostat.pl. ostat.komunikace 77 91032
ostat.pl. silnice 6 40792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6570
ostat.pl. zeleň 29 37997
Celkem KN 1077 3772335
Par. DKM 1077 3772335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 127
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 1
Celkem BUD 190
LV 258
spoluvlastník 345

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.03.2015
DKM 1:1000 06.08.2012 na části k.ú.
FÚO 1:2000 01.11.1982 10.03.2015
Ost. 1:2500 30.06.1926 01.11.1982 mapa agrárních operací v systému SŠ
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.06.1926


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.08.2019 15:11

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.