k.ú.: 656194 - Jablonné nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580376 - Jablonné nad Orlicí NUTS5 CZ0534580376
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 648077
zahrada 772 467621
ovoc. sad 5 5041
travní p. skleník-pařeniš. 1 75
travní p. 369 800151
lesní poz les s budovou 1 10
lesní poz 178 1330419
vodní pl. nádrž přírodní 6 629
vodní pl. nádrž umělá 1 349
vodní pl. tok přirozený 42 76889
vodní pl. zamokřená pl. 13 9494
zast. pl. společný dvůr 12 761
zast. pl. zbořeniště 22 2173
zast. pl. 1231 220572
ostat.pl. dráha 9 73662
ostat.pl. jiná plocha 308 192396
ostat.pl. manipulační pl. 87 64196
ostat.pl. neplodná půda 22 25863
ostat.pl. ostat.komunikace 387 212176
ostat.pl. pohřeb. 3 8440
ostat.pl. silnice 88 128448
ostat.pl. skládka 8 26264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 24990
ostat.pl. zeleň 26 59761
Celkem KN 3755 4378457
Par. DKM 3755 4378457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 224
č.p. byt.dům 21
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 375
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 9
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 26
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 173
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če rod.rekr 40
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1125
byt.z. byt 350
byt.z. garáž 116
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 20
obč.z. garáž 12
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 500
LV 1130
spoluvlastník 1643

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.08.2000
ZMVM 1:1000 31.12.1986 21.08.2000
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.05.2019 17:25

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.