k.ú.: 656186 - Jablonná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540374 - Jablonná NUTS5 CZ020B540374
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 543 2928169
zahrada 143 84430
ovoc. sad 1 3149
travní p. 98 276326
lesní poz 67 786602
vodní pl. nádrž umělá 2 2440
vodní pl. rybník 1 425
vodní pl. tok umělý 10 4796
zast. pl. společný dvůr 3 282
zast. pl. 171 55045
ostat.pl. jiná plocha 54 28132
ostat.pl. manipulační pl. 19 30648
ostat.pl. neplodná půda 91 75050
ostat.pl. ostat.komunikace 108 95684
ostat.pl. silnice 53 43079
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2967
Celkem KN 1365 4417224
Par. KMD 1365 4417224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 170
LV 240
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 13.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 14:44

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.