k.ú.: 656186 - Jablonná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540374 - Jablonná NUTS5 CZ020B540374
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 538 2928315
zahrada 142 84430
ovoc. sad 1 3149
travní p. 87 261720
lesní poz 67 786602
vodní pl. nádrž umělá 2 2440
vodní pl. rybník 1 425
vodní pl. tok umělý 10 4796
zast. pl. společný dvůr 3 282
zast. pl. 169 54813
ostat.pl. jiná plocha 55 28559
ostat.pl. manipulační pl. 17 30648
ostat.pl. neplodná půda 102 89315
ostat.pl. ostat.komunikace 108 95764
ostat.pl. silnice 49 42999
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2967
Celkem KN 1352 4417224
Par. KMD 1352 4417224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 168
LV 236
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 13.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.07.2019 07:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.