k.ú.: 656178 - Horní Hbity - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540374 - Jablonná NUTS5 CZ020B540374
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 1996329
zahrada 78 37189
ovoc. sad 3 10447
travní p. 109 348346
lesní poz 88 528710
vodní pl. nádrž umělá 2 4894
vodní pl. rybník 2 12161
vodní pl. tok přirozený 11 18082
vodní pl. zamokřená pl. 1 4108
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 1 1566
zast. pl. 79 38769
ostat.pl. jiná plocha 37 22582
ostat.pl. manipulační pl. 14 30692
ostat.pl. neplodná půda 106 121301
ostat.pl. ostat.komunikace 77 56647
ostat.pl. silnice 42 48861
Celkem KN 915 3280699
Par. KMD 915 3280699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 75
LV 119
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 13.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 14:33

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.