k.ú.: 655929 - Jablonec nad Jizerou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577162 - Jablonec nad Jizerou NUTS5 CZ0514577162
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51042 - Rokytnice nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 183
orná půda 78 252315
zahrada 305 126058
ovoc. sad 4 15010
travní p. 1105 2103304
lesní poz 1048 3083836
vodní pl. nádrž umělá 4 3292
vodní pl. rybník 1 3131
vodní pl. tok přirozený 12 133074
vodní pl. tok umělý 8 3821
zast. pl. společný dvůr 1 22
zast. pl. zbořeniště 15 1641
zast. pl. 803 153101
ostat.pl. dráha 8 66672
ostat.pl. jiná plocha 69 9610
ostat.pl. manipulační pl. 112 79821
ostat.pl. neplodná půda 284 73722
ostat.pl. ostat.komunikace 399 229986
ostat.pl. pohřeb. 2 5040
ostat.pl. silnice 11 42284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 18438
ostat.pl. zeleň 9 21539
Celkem KN 4292 6425900
Par. DKM 3416 4796537
Par. KMD 876 1629363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 285
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 168
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 774
byt.z. byt 110
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 18
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 134
LV 902
spoluvlastník 1493

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2011
KMD 1:1000 28.06.2011
S-SK GS 1:2880 1975 28.06.2011 Od 1975. Na části převzaté z k.ú. Tříč.
THM-V 1:2000 31.12.1975 28.06.2011 Od 1975. Na části k.ú. s analog. mapou THM 2000: - mapování THM v k.ú. Sklenařice (146ha), (lesy graf.odsunuty). - překreslením původních analog. map po jejich předchozí rambulaci: -S-SK 1:1250 z mapování 1910 na původním k.ú. Jablonec(295ha)transformovaných ZÚ do S-JTSK. -JTSK 1:1000 z mapování 1948 na přislouč. částech k.ú. Sklenařice a Tříč(63ha).
Ins. A 1:1000 31.12.1948 31.12.1975 Od 1948. Mapování 1948 v S-JTSK na přislouč. částech k.ú. Sklenařice a Tříč (63ha).
S-SK GD 1:1250 1910 31.12.1975 Od 1910. Na části - S-SK mapování ortogonálně v S-SK 1910 v celém původním k.ú. (332 ha)bez ještě nepřipojených částí z k.ú. Sklenařice a Tříč.
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1910 28.02.1824 Na části - celé původní k.ú. Jablonec n. Jiz.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 25.09.2020 05:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička