k.ú.: 655724 - Ivančice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583120 - Ivančice NUTS5 CZ0643583120
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2424 5742384
zahrada 784 347476
ovoc. sad 11 47523
travní p. 210 170302
lesní poz 639 2169615
vodní pl. nádrž umělá 3 4177
vodní pl. rybník 5 9200
vodní pl. tok přirozený 192 87008
zast. pl. společný dvůr 6 290
zast. pl. zbořeniště 36 5523
zast. pl. 1955 479963
ostat.pl. dráha 8 53095
ostat.pl. jiná plocha 348 217984
ostat.pl. manipulační pl. 199 213386
ostat.pl. neplodná půda 508 240439
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5084
ostat.pl. ostat.komunikace 808 311775
ostat.pl. pohřeb. 1 12504
ostat.pl. silnice 57 126674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 28992
ostat.pl. zeleň 51 54224
Celkem KN 8258 10327618
Par. DKM 8258 10327618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 644
č.p. byt.dům 44
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 346
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 296
č.e. jiná st. 39
č.e. obchod 2
č.e. obč.vyb 33
č.e. obč.vyb. 1
č.e. prům.obj 7
č.e. rod.rekr 9
č.e. tech.vyb 9
č.e. zem.stav 7
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 19
bez čp/če garáž 118
bez čp/če jiná st. 100
bez čp/če obč.vyb 34
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 1868
byt.z. byt 1203
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 7
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 148
obč.z. garáž 11
obč.z. j.nebyt 7
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 1416
LV 3303
spoluvlastník 6081

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2017
DKM 1:1000 03.12.2013
ZMVM 1:2000 01.01.1988 03.12.2013
THM-G 1:2000 31.12.1965 04.12.2017
Ins. A 1:2000 31.12.1959 04.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 20.09.2020 23:48

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.