k.ú.: 655694 - Malé Výkleky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572802 - Malé Výkleky NUTS5 CZ0532572802
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1080332
zahrada 84 63611
travní p. 31 115215
lesní poz 8 541814
vodní pl. nádrž umělá 1 3232
vodní pl. rybník 8 61160
vodní pl. tok přirozený 7 9156
zast. pl. 70 45534
ostat.pl. jiná plocha 26 9212
ostat.pl. manipulační pl. 6 18575
ostat.pl. neplodná půda 1 1441
ostat.pl. ostat.komunikace 64 73779
ostat.pl. silnice 5 22611
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3697
ostat.pl. zeleň 26 85716
Celkem KN 460 2135085
Par. DKM 199 1402732
Par. KMD 261 732353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 62
LV 104
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.10.2015
S-SK GS 1:2880 1841 29.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 29.09.2020 07:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička