k.ú.: 655643 - Mezný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549452 - Chyšky NUTS5 CZ0314549452
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 268230
zahrada 35 35253
travní p. 238 1024172
lesní poz 98 1783409
vodní pl. nádrž přírodní 1 396
vodní pl. nádrž umělá 2 544
zast. pl. společný dvůr 1 161
zast. pl. 33 20738
ostat.pl. jiná plocha 13 21509
ostat.pl. manipulační pl. 2 294
ostat.pl. neplodná půda 119 150541
ostat.pl. ostat.komunikace 32 46916
Celkem KN 624 3352163
Par. KMD 624 3352163
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. zem.used 26
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 33
LV 61
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.08.2009
S-SK GS 1:2880 1839 12.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 19.09.2020 04:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.