k.ú.: 655627 - Chyška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569658 - Úsobí NUTS5 CZ0631569658
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 2070091
zahrada 57 36370
travní p. 119 753656
lesní poz 98 623886
vodní pl. nádrž umělá 3 2400
vodní pl. rybník 2 1798
vodní pl. tok přirozený 1 3712
vodní pl. tok umělý 6 8534
zast. pl. zbořeniště 2 734
zast. pl. 61 35912
ostat.pl. jiná plocha 18 3384
ostat.pl. manipulační pl. 13 22075
ostat.pl. neplodná půda 29 37559
ostat.pl. ostat.komunikace 77 69202
ostat.pl. silnice 24 32597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4606
Celkem KN 596 3706516
Par. DKM 9 237354
Par. KMD 587 3469162
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 61
LV 122
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.05.2018
KMD 1:1000 22.10.2014
S-SK GS 1:2880 1838 25.09.2017 doplnění parcel do KMd mimo OO - bude dokončeno obnovou JPÚ v roce 2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.09.2020 06:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička