k.ú.: 655597 - Radotín u Chyší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555207 - Chyše NUTS5 CZ0412555207
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 2884051
zahrada 20 27510
travní p. 44 611990
lesní poz les(ne hospodář) 1 6549
lesní poz 104 2611751
vodní pl. nádrž umělá 2 2457
zast. pl. zbořeniště 2 2558
zast. pl. 37 25390
ostat.pl. jiná plocha 35 96267
ostat.pl. manipulační pl. 2 7556
ostat.pl. neplodná půda 26 42764
ostat.pl. ostat.komunikace 29 72655
ostat.pl. silnice 4 36774
Celkem KN 371 6428272
Par. KMD 371 6428272
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 37
LV 41
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2015
S-SK GS 1:2880 1841 20.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.09.2020 14:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička