k.ú.: 655511 - Čichořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555207 - Chyše NUTS5 CZ0412555207
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 777109
zahrada 19 16591
travní p. 116 1249129
lesní poz les(ne hospodář) 5 18822
lesní poz 55 2379713
vodní pl. tok přirozený 1 54137
vodní pl. zamokřená pl. 1 1475
zast. pl. zbořeniště 1 1058
zast. pl. 85 27434
ostat.pl. jiná plocha 56 54974
ostat.pl. neplodná půda 74 117932
ostat.pl. ostat.komunikace 46 63243
ostat.pl. silnice 3 28056
ostat.pl. zeleň 1 358
Celkem KN 484 4790031
Par. KMD 484 4790031
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 3
Celkem BUD 83
LV 64
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2015
S-SK GS 1:2880 1841 20.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 01.10.2020 07:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička