k.ú.: 655449 - Chyňava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531294 - Chyňava NUTS5 CZ0202531294
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3039 10404914
zahrada 748 437396
ovoc. sad 22 74630
travní p. 877 1104202
lesní poz les s budovou 9 317
lesní poz 1242 12627128
vodní pl. nádrž umělá 10 8413
vodní pl. tok přirozený 3 4961
vodní pl. tok umělý 208 37086
vodní pl. zamokřená pl. 36 14976
zast. pl. společný dvůr 12 1553
zast. pl. zbořeniště 14 2424
zast. pl. 1606 309932
ostat.pl. jiná plocha 327 235818
ostat.pl. manipulační pl. 168 122017
ostat.pl. neplodná půda 317 151600
ostat.pl. ostat.komunikace 580 240242
ostat.pl. pohřeb. 1 1867
ostat.pl. silnice 51 252354
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 153 123946
ostat.pl. zeleň 5 3796
Celkem KN 9428 26159572
Par. KMD 9428 26159572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 309
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 116
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 847
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
Celkem BUD 1502
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 76
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 34
Celkem JED 118
LV 1872
spoluvlastník 2652

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 20.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 25.09.2020 06:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička