k.ú.: 655376 - Zlončice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531511 - Zlončice NUTS5 CZ0206531511
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 649 3307664
zahrada 112 66165
ovoc. sad 17 63572
travní p. 62 115217
lesní poz 16 55654
vodní pl. tok přirozený 1 47345
vodní pl. tok umělý 1 658
zast. pl. společný dvůr 3 1300
zast. pl. zbořeniště 5 370
zast. pl. 351 71997
ostat.pl. dráha 9 18187
ostat.pl. jiná plocha 36 26172
ostat.pl. manipulační pl. 35 81625
ostat.pl. neplodná půda 166 556905
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 93950
ostat.pl. ostat.komunikace 91 92218
ostat.pl. silnice 7 39507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 14722
ostat.pl. zeleň 12 4020
Celkem KN 1595 4657248
Par. DKM 1 149
Par. KMD 1594 4657099
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 137
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 332
byt.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 480
spoluvlastník 661

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2012
S-SK GS 1:2880 1840 27.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 02:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.