k.ú.: 655368 - Chvatěruby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534846 - Chvatěruby NUTS5 CZ0206534846
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 1867640
zahrada 231 109301
ovoc. sad 17 203914
travní p. 46 81103
lesní poz 6 101128
vodní pl. tok přirozený 1 101887
vodní pl. tok umělý 10 8812
vodní pl. zamokřená pl. 1 676
zast. pl. společný dvůr 1 35
zast. pl. zbořeniště 4 1285
zast. pl. 391 90824
ostat.pl. dráha 28 133576
ostat.pl. jiná plocha 100 86067
ostat.pl. manipulační pl. 85 239988
ostat.pl. neplodná půda 52 100856
ostat.pl. ostat.komunikace 112 143305
ostat.pl. pohřeb. 4 5252
ostat.pl. silnice 4 21075
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12180
ostat.pl. zeleň 1 299
Celkem KN 1241 3309203
Par. KMD 1241 3309203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 147
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 94
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 384
LV 343
spoluvlastník 462

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 15.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.08.2019 02:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.