k.ú.: 655333 - Chvalšiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545546 - Chvalšiny NUTS5 CZ0312545546
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 410462
zahrada 215 136745
ovoc. sad 5 26446
travní p. 425 6915141
lesní poz les(ne hospodář) 1 18582
lesní poz 169 9926237
vodní pl. nádrž umělá 15 47115
vodní pl. rybník 11 53631
vodní pl. tok přirozený 33 102502
vodní pl. tok umělý 4 14279
vodní pl. zamokřená pl. 6 9650
zast. pl. společný dvůr 2 340
zast. pl. zbořeniště 11 5031
zast. pl. 511 168049
ostat.pl. dobývací prost. 7 392047
ostat.pl. jiná plocha 203 451727
ostat.pl. manipulační pl. 47 115913
ostat.pl. neplodná půda 56 75204
ostat.pl. ostat.komunikace 127 236939
ostat.pl. pohřeb. 1 3720
ostat.pl. silnice 20 132170
ostat.pl. skládka 1 2752
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 20368
ostat.pl. zeleň 41 951183
Celkem KN 1989 20216233
Par. DKM 567 8342805
Par. KMD 1422 11873428
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 230
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 495
byt.z. byt 31
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 33
LV 500
spoluvlastník 677

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.12.2011
KMD 1:1000 28.04.2011 oblast FÚO
KMD 1:1000 17.12.2010
FÚO 1:2000 31.12.1979 21.12.2011
S-SK GS 1:2880 1827 21.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 29.09.2020 07:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička