k.ú.: 655295 - Borová u Chvalšin - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545546 - Chvalšiny NUTS5 CZ0312545546
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 19644
zahrada 65 56230
ovoc. sad 7 40483
travní p. 137 2568554
lesní poz 149 2877451
vodní pl. nádrž umělá 1 6204
vodní pl. tok přirozený 2 2901
vodní pl. tok umělý 8 31025
vodní pl. zamokřená pl. 2 3376
zast. pl. společný dvůr 3 437
zast. pl. zbořeniště 5 1389
zast. pl. 62 19408
ostat.pl. dobývací prost. 2 52601
ostat.pl. jiná plocha 60 122797
ostat.pl. manipulační pl. 5 6777
ostat.pl. neplodná půda 63 74802
ostat.pl. ostat.komunikace 66 105844
ostat.pl. silnice 7 28998
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1814
Celkem KN 647 6020735
Par. DKM 298 2895449
Par. KMD 349 3125286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 61
LV 102
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.11.2012 1:1000 20.11.2012 *)
KMD 1:1000 10.06.2011
FÚO 1:2000 31.12.1979 20.11.2012
S-SK GS 1:2880 1827 20.11.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 26.09.2020 02:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička