k.ú.: 655279 - Zvěřetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 537241 - Babice NUTS5 CZ0315537241
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31091 - Netolice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 1246048
zahrada 22 21486
travní p. 36 355915
lesní poz 12 110581
vodní pl. rybník 4 48605
vodní pl. tok přirozený 1 1641
vodní pl. tok umělý 5 8201
vodní pl. zamokřená pl. 3 1118
zast. pl. 20 13154
ostat.pl. jiná plocha 31 25188
ostat.pl. mez, stráň 7 9010
ostat.pl. neplodná půda 7 4100
ostat.pl. ostat.komunikace 16 23460
ostat.pl. silnice 3 34399
ostat.pl. zamokřená pl. 3 3952
ostat.pl. zeleň 2 1025
Celkem KN 206 1907883
Par. DKM 206 1907883
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 20
LV 36
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.04.2007 1:1000 16.04.2007 *)
DKM 1:1000 30.06.1998
ZMVM 1:2000 27.12.1995 30.06.1998
S-SK GS 1:2880 1837 27.12.1995


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 01.10.2020 06:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička