k.ú.: 655244 - Babice u Netolic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 537241 - Babice NUTS5 CZ0315537241
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31091 - Netolice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 188
orná půda 68 2157642
zahrada 55 43402
travní p. mez, stráň 4 759
travní p. 105 1233372
lesní poz 30 160459
vodní pl. rybník 4 2608
vodní pl. tok umělý 7 12181
zast. pl. zbořeniště 1 124
zast. pl. 79 34481
ostat.pl. jiná plocha 101 83603
ostat.pl. manipulační pl. 3 9411
ostat.pl. mez, stráň 21 21037
ostat.pl. neplodná půda 10 8661
ostat.pl. ostat.komunikace 25 90630
ostat.pl. silnice 2 30701
ostat.pl. zeleň 1 38
Celkem KN 517 3889297
Par. DKM 517 3889297
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 78
LV 102
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.06.2006 1:1000 28.08.2006 *)
DKM 1:1000 30.06.1998
ZMVM 1:2000 27.12.1995 01.07.1998
S-SK GS 1:2880 1837 27.12.1995


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 01.10.2020 07:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička