k.ú.: 655228 - Chválov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 369598
zahrada 78 67418
travní p. 532 1556557
lesní poz 136 3714025
vodní pl. nádrž umělá 15 8343
vodní pl. tok přirozený 5 9482
zast. pl. společný dvůr 1 1025
zast. pl. 81 40346
ostat.pl. jiná plocha 36 21669
ostat.pl. manipulační pl. 10 5943
ostat.pl. neplodná půda 418 258919
ostat.pl. ostat.komunikace 156 71922
ostat.pl. silnice 6 38927
Celkem KN 1527 6164174
Par. DKM 210 185773
Par. KMD 1317 5978401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 75
LV 84
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2020 mapování intravilán
KMD 1:1000 25.04.2012
S-SK GS 1:2880 1840 25.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.09.2020 17:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička