k.ú.: 655228 - Chválov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540846 - Nechvalice NUTS5 CZ020B540846
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 383219
zahrada 67 57313
travní p. 530 1543812
lesní poz 135 3713802
vodní pl. nádrž umělá 15 8236
vodní pl. tok přirozený 6 9665
zast. pl. společný dvůr 5 1493
zast. pl. zbořeniště 3 557
zast. pl. 83 41028
ostat.pl. jiná plocha 24 20115
ostat.pl. manipulační pl. 16 7540
ostat.pl. neplodná půda 435 264853
ostat.pl. ostat.komunikace 175 73520
ostat.pl. silnice 6 38449
ostat.pl. zeleň 3 197
Celkem KN 1566 6163799
Par. KMD 1566 6163799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 6
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 77
LV 86
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2012
S-SK GS 1:2880 1840 25.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 20:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.