k.ú.: 655201 - Lísky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588547 - Chvalnov-Lísky NUTS5 CZ0721588547
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72033 - Koryčany

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 410 2388765
zahrada 55 46837
ovoc. sad 2 5092
travní p. 70 100710
lesní poz 54 325225
vodní pl. nádrž umělá 4 3227
vodní pl. rybník 7 19506
vodní pl. tok přirozený 85 32158
vodní pl. tok umělý 4 2529
zast. pl. zbořeniště 1 85
zast. pl. 53 23322
ostat.pl. jiná plocha 26 6049
ostat.pl. manipulační pl. 76 43297
ostat.pl. neplodná půda 84 54833
ostat.pl. ostat.komunikace 87 48835
ostat.pl. silnice 103 39943
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1657
ostat.pl. zeleň 1 147
Celkem KN 1126 3142217
Par. KMD 1126 3142217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 52
LV 111
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 07:08

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.