k.ú.: 655180 - Chvalkovice na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593117 - Ivanovice na Hané NUTS5 CZ0646593117
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62191 - Ivanovice na Hané

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 849 6374126
zahrada 273 119325
ovoc. sad 8 14754
travní p. 38 24340
lesní poz 5 14797
vodní pl. nádrž umělá 1 11865
vodní pl. rybník 1 1727
vodní pl. tok přirozený 9 63960
vodní pl. tok umělý 23 15663
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 25 4973
zast. pl. 295 97708
ostat.pl. dráha 1 99211
ostat.pl. jiná plocha 88 31265
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 114
ostat.pl. manipulační pl. 33 54749
ostat.pl. ostat.komunikace 126 205339
ostat.pl. pohřeb. 3 2257
ostat.pl. silnice 10 74920
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6487
ostat.pl. zeleň 100 217894
Celkem KN 1892 7435493
Par. DKM 1200 7133836
Par. KMD 692 301657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 170
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 3
Celkem BUD 286
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 420
spoluvlastník 639

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.09.2016 1:1000 07.09.2016 *)
KMD 1:1000 18.12.2012
DKM-KPÚ 27.04.2011 1:1000 27.04.2011 *) Jen na malé části extravilánu ( 10 ha)- KPÚ v k.ú. Dřevnovice na Hané z okresu Prostějov rozhodnutí o KPÚ sp.zn. PÚ 53/04 č.j. PÚ 53/04-Ms-II a drobná změna hranice k.ú..
S-SK ŠS 1:2880 1833 07.09.2016 část intravilánu pro domapování
S-SK ŠS 1:2880 1824 07.09.2016 část pro KPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 30.09.2020 17:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička