k.ú.: 655171 - Chvalkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593095 - Chvalkovice NUTS5 CZ0646593095
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1937 5429982
zahrada 237 116694
ovoc. sad 5 18229
travní p. 206 79008
lesní poz 26 834552
vodní pl. tok přirozený 124 34695
zast. pl. společný dvůr 1 163
zast. pl. zbořeniště 10 5331
zast. pl. 211 92649
ostat.pl. dobývací prost. 10 10339
ostat.pl. jiná plocha 235 71741
ostat.pl. manipulační pl. 37 13819
ostat.pl. neplodná půda 79 57308
ostat.pl. ostat.komunikace 361 89106
ostat.pl. pohřeb. 6 2637
ostat.pl. silnice 28 48462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 7524
ostat.pl. zeleň 8 28837
Celkem KN 3542 6941076
Par. KMD 3542 6941076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 32
Celkem BUD 197
LV 310
spoluvlastník 614

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 30.09.2020 06:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička