k.ú.: 655121 - Malá Bukovina u Chvalkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574112 - Chvalkovice NUTS5 CZ0523574112
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1136299
zahrada 56 45611
ovoc. sad 16 48488
travní p. 47 77488
lesní poz les(ne hospodář) 4 12100
lesní poz 30 404493
vodní pl. nádrž umělá 3 6106
vodní pl. tok přirozený 8 9785
zast. pl. zbořeniště 2 216
zast. pl. 73 35329
ostat.pl. jiná plocha 12 3143
ostat.pl. manipulační pl. 4 13097
ostat.pl. ostat.komunikace 50 49229
ostat.pl. silnice 1 9218
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 18422
Celkem KN 475 1869024
GP 40 355772
Celkem ZE 40 355772
Par. KMD 475 1869024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 71
LV 115
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2013
S-SK GS 1:2880 1824 11.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 02:39

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.