k.ú.: 654981 - Chvalešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544426 - Dříteň NUTS5 CZ0311544426
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31022 - Hluboká nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1756 7375719
zahrada 159 116994
travní p. 595 1610695
lesní poz 307 2826715
vodní pl. nádrž přírodní 5 14666
vodní pl. nádrž umělá 1 3671
vodní pl. rybník 22 1200950
vodní pl. tok přirozený 5 1790
vodní pl. tok umělý 316 51372
vodní pl. zamokřená pl. 49 64073
zast. pl. společný dvůr 3 1214
zast. pl. zbořeniště 3 440
zast. pl. 256 141316
ostat.pl. dráha 58 68755
ostat.pl. jiná plocha 191 254833
ostat.pl. manipulační pl. 93 86754
ostat.pl. neplodná půda 100 53538
ostat.pl. ostat.komunikace 414 255122
ostat.pl. pohřeb. 3 3993
ostat.pl. silnice 232 112527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12082
ostat.pl. zeleň 3 1721
Celkem KN 4577 14258940
Par. DKM 4577 14258940
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 4
Celkem BUD 221
LV 324
spoluvlastník 485

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.10.2014
THM-V 1:2000 01.04.1982 20.10.2014 2,5 ha extravilánu
THM-V 1:2000 23.10.1972 20.10.2014 THM gr.
S-SK GS 1:2880 1870 23.10.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička