k.ú.: 654922 - Chvaleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579335 - Chvaleč NUTS5 CZ0525579335
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 501 3317362
zahrada 175 166211
travní p. 641 1257851
lesní poz 306 5399640
vodní pl. nádrž umělá 9 13317
vodní pl. rybník 1 4086
vodní pl. tok přirozený 17 19383
vodní pl. zamokřená pl. 1 957
zast. pl. společný dvůr 12 2039
zast. pl. zbořeniště 12 2235
zast. pl. 286 97047
ostat.pl. dráha 5 106195
ostat.pl. jiná plocha 140 173868
ostat.pl. manipulační pl. 6 26906
ostat.pl. neplodná půda 217 260491
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 168
ostat.pl. ostat.komunikace 234 137522
ostat.pl. pohřeb. 1 1834
ostat.pl. silnice 114 129629
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 24014
ostat.pl. zeleň 4 7254
Celkem KN 2694 11148009
GP 20 58377
Celkem ZE 20 58377
Par. DKM 2693 11146931
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 9
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 4
č.e. bydlení 2
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 275
byt.z. byt 33
Celkem JED 33
LV 352
spoluvlastník 484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.09.2012
THM-V 1:2000 01.07.1970 14.09.2012
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 02.06.2020 16:23

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.