k.ú.: 654906 - Chvalčova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 506737 - Chvalčov NUTS5 CZ0721506737
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 690134
zahrada školka 5 6640
zahrada 536 334314
ovoc. sad 8 25895
travní p. 221 362360
lesní poz 71 663374
vodní pl. tok přirozený 16 16502
zast. pl. zbořeniště 12 2099
zast. pl. 561 103112
ostat.pl. dráha 2 11887
ostat.pl. jiná plocha 80 39684
ostat.pl. manipulační pl. 28 16329
ostat.pl. neplodná půda 61 52229
ostat.pl. ostat.komunikace 256 114365
ostat.pl. silnice 5 29324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 32626
ostat.pl. zeleň 19 19042
Celkem KN 2248 2519916
Par. KMD 2248 2519916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 395
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
Celkem BUD 552
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 670
spoluvlastník 908

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.03.2016
KM-D 1:2000 30.04.2003 16.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.04.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 05.12.2019 18:48

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.