k.ú.: 654892 - Chvalčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 506737 - Chvalčov NUTS5 CZ0721506737
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1134733
zahrada školka 3 4916
zahrada 259 143054
ovoc. sad 7 18088
travní p. plantáž dřevin 1 11052
travní p. 539 1400211
lesní poz les s budovou 2 92
lesní poz les(ne hospodář) 8 30275
lesní poz 252 16573272
vodní pl. nádrž umělá 1 3009
vodní pl. rybník 1 4131
vodní pl. tok přirozený 25 39857
zast. pl. zbořeniště 12 2129
zast. pl. 523 86230
ostat.pl. dráha 2 28784
ostat.pl. jiná plocha 102 56501
ostat.pl. manipulační pl. 43 71924
ostat.pl. neplodná půda 124 135652
ostat.pl. ostat.komunikace 156 176734
ostat.pl. silnice 37 184083
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 60 98680
ostat.pl. zeleň 28 208624
Celkem KN 2392 20412031
Par. KMD 2392 20412031
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 177
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 154
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 30
bez čp/če shromaž. 13
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 510
LV 597
spoluvlastník 887

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2015
KM-D 1:2000 20.12.2002 23.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 09.12.2019 17:22

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.