k.ú.: 654892 - Chvalčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 506737 - Chvalčov NUTS5 CZ0721506737
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 1129574
zahrada školka 3 4916
zahrada 259 142898
ovoc. sad 7 18088
travní p. plantáž dřevin 1 11052
travní p. 540 1400195
lesní poz les s budovou 2 92
lesní poz les(ne hospodář) 8 30275
lesní poz 250 16572918
vodní pl. nádrž umělá 1 3009
vodní pl. rybník 1 4131
vodní pl. tok přirozený 25 39857
zast. pl. zbořeniště 12 2129
zast. pl. 510 84983
ostat.pl. dráha 2 28784
ostat.pl. jiná plocha 120 58207
ostat.pl. manipulační pl. 43 71924
ostat.pl. neplodná půda 124 135652
ostat.pl. ostat.komunikace 158 176524
ostat.pl. silnice 38 189358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 60 98680
ostat.pl. zeleň 28 208624
Celkem KN 2391 20411870
Par. DKM 4 9152
Par. KMD 2387 20402718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 179
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 144
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 25
bez čp/če shromaž. 13
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 500
LV 593
spoluvlastník 885

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2015
KM-D 1:2000 20.12.2002 23.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.08.2020 06:42

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.