k.ú.: 654787 - Chudeřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570125 - Chudeřice NUTS5 CZ0521570125
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 1787176
zahrada 113 97516
travní p. mez, stráň 3 437
travní p. 6 6871
lesní poz 1 270
vodní pl. nádrž přírodní 2 1814
vodní pl. rybník 3 41641
vodní pl. tok přirozený 15 6341
vodní pl. tok umělý 7 3938
zast. pl. 135 48882
ostat.pl. dráha 1 14287
ostat.pl. jiná plocha 37 18945
ostat.pl. manipulační pl. 7 22588
ostat.pl. mez, stráň 1 424
ostat.pl. ostat.komunikace 60 63143
ostat.pl. silnice 12 33782
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2746
ostat.pl. zeleň 4 7332
Celkem KN 655 2158133
Par. DKM 655 2158133
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 38
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 129
LV 200
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2009
DKM 1:1000 29.09.2009
THM-V 1:2000 01.04.1961 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.09.2020 16:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička