k.ú.: 654779 - Žežice u Chuderova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568023 - Chuderov NUTS5 CZ0427568023
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 1188648
zahrada 64 50167
ovoc. sad 2 3308
travní p. 368 1185346
lesní poz 94 1899914
vodní pl. nádrž umělá 2 815
vodní pl. tok přirozený 19 14004
vodní pl. tok umělý 2 44
vodní pl. zamokřená pl. 1 1220
zast. pl. společný dvůr 4 293
zast. pl. zbořeniště 12 3137
zast. pl. 116 22557
ostat.pl. jiná plocha 51 64923
ostat.pl. manipulační pl. 26 33167
ostat.pl. neplodná půda 92 93086
ostat.pl. ostat.komunikace 69 56099
ostat.pl. pohřeb. 2 2721
ostat.pl. silnice 7 48684
ostat.pl. zeleň 1 718
Celkem KN 1037 4668851
Par. DKM 1037 4668851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 34
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 106
LV 159
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
THM-V 1:1000 01.10.1980 01.07.1996 část
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1980 část do 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 21.07.2019 17:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.