k.ú.: 654779 - Žežice u Chuderova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568023 - Chuderov NUTS5 CZ0427568023
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 1161762
zahrada 84 63803
ovoc. sad 2 3308
travní p. mez, stráň 1 8415
travní p. 360 1190023
lesní poz 94 1899914
vodní pl. nádrž umělá 2 815
vodní pl. tok přirozený 19 14004
vodní pl. tok umělý 2 44
vodní pl. zamokřená pl. 1 1220
zast. pl. společný dvůr 4 293
zast. pl. zbořeniště 12 3137
zast. pl. 117 22715
ostat.pl. jiná plocha 52 65392
ostat.pl. manipulační pl. 25 32698
ostat.pl. neplodná půda 92 93086
ostat.pl. ostat.komunikace 69 56099
ostat.pl. pohřeb. 2 2721
ostat.pl. silnice 7 48684
ostat.pl. zeleň 1 718
Celkem KN 1039 4668851
Par. DKM 1039 4668851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 34
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 107
LV 160
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
THM-V 1:1000 01.10.1980 01.07.1996 část
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1980 část do 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 05.06.2020 10:52

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.