k.ú.: 654744 - Chuderovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568023 - Chuderov NUTS5 CZ0427568023
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 139420
zahrada 42 27301
travní p. 174 1279423
lesní poz les s budovou 1 47
lesní poz 26 737483
vodní pl. nádrž přírodní 1 47
zast. pl. společný dvůr 1 49
zast. pl. zbořeniště 13 3670
zast. pl. 74 10270
ostat.pl. jiná plocha 38 14689
ostat.pl. manipulační pl. 3 2240
ostat.pl. neplodná půda 31 28851
ostat.pl. ostat.komunikace 35 40996
ostat.pl. silnice 1 15021
ostat.pl. zeleň 2 2990
Celkem KN 451 2302497
Par. DKM 451 2302497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 22
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 70
LV 106
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 20:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.