k.ú.: 654736 - Chuderov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568023 - Chuderov NUTS5 CZ0427568023
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 675501
zahrada 90 45826
travní p. 216 781915
lesní poz 29 670370
vodní pl. tok přirozený 9 11413
vodní pl. tok umělý 2 491
zast. pl. společný dvůr 8 2051
zast. pl. 305 46921
ostat.pl. jiná plocha 59 20789
ostat.pl. manipulační pl. 57 100197
ostat.pl. neplodná půda 9 10018
ostat.pl. ostat.komunikace 62 37347
ostat.pl. silnice 7 40011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12875
ostat.pl. zeleň 14 6432
Celkem KN 1036 2462157
Par. DKM 1036 2462157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 103
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 5
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
Celkem BUD 299
byt.z. byt 62
Celkem JED 62
LV 367
spoluvlastník 522

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2005
THM-V 1:1000 01.10.1980 08.12.2005
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 06:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.