k.ú.: 654736 - Chuderov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568023 - Chuderov NUTS5 CZ0427568023
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 676159
zahrada 90 45826
travní p. 218 784073
lesní poz 29 670370
vodní pl. tok přirozený 9 11413
vodní pl. tok umělý 2 491
zast. pl. společný dvůr 8 2051
zast. pl. 303 46360
ostat.pl. jiná plocha 58 20305
ostat.pl. manipulační pl. 57 100655
ostat.pl. neplodná půda 10 10036
ostat.pl. ostat.komunikace 59 35980
ostat.pl. silnice 7 40011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12875
ostat.pl. zeleň 14 6432
Celkem KN 1032 2463037
Par. DKM 1032 2463037
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 102
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 5
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
Celkem BUD 295
byt.z. byt 62
Celkem JED 62
LV 370
spoluvlastník 524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2005
THM-V 1:1000 01.10.1980 08.12.2005
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.07.2019 12:37

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.