k.ú.: 654710 - Uhliště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556386 - Chudenín NUTS5 CZ0322556386
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 721578
zahrada 33 21581
travní p. 69 761135
lesní poz 26 430912
vodní pl. nádrž umělá 6 7030
vodní pl. rybník 2 2716
vodní pl. tok přirozený 16 38975
vodní pl. tok umělý 1 65
zast. pl. společný dvůr 2 42
zast. pl. zbořeniště 1 822
zast. pl. 54 22719
ostat.pl. jiná plocha 34 37477
ostat.pl. manipulační pl. 10 27319
ostat.pl. neplodná půda 53 166704
ostat.pl. ostat.komunikace 64 82824
ostat.pl. silnice 16 12973
Celkem KN 418 2334872
Par. DKM 215 2170477
Par. KMD 203 164395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 53
LV 81
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2009 intravilán
DKM-KPÚ 24.04.2009 1:1000 26.05.2009 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1837 23.10.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.09.2020 06:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička