k.ú.: 654701 - Svatá Kateřina u Chudenína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556386 - Chudenín NUTS5 CZ0322556386
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 20979
zahrada 14 16654
travní p. 131 3014921
lesní poz 69 6349033
vodní pl. rybník 3 4027
vodní pl. tok přirozený 28 33207
zast. pl. zbořeniště 7 5104
zast. pl. 34 13595
ostat.pl. jiná plocha 41 63893
ostat.pl. manipulační pl. 3 5810
ostat.pl. neplodná půda 15 47877
ostat.pl. ostat.komunikace 112 158806
ostat.pl. silnice 25 34997
ostat.pl. zeleň 9 273357
Celkem KN 500 10042260
Par. DKM 370 9950052
Par. KMD 130 92208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 11
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 31
LV 52
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.01.2013 1:1000 04.01.2013 *)
KMD 1:1000 11.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 04.01.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 22:55

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.