k.ú.: 654680 - Skelná Huť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556386 - Chudenín NUTS5 CZ0322556386
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 1247331
zahrada skleník-pařeniš. 1 505
zahrada 112 112534
travní p. 162 1538506
lesní poz 35 1872968
vodní pl. nádrž umělá 5 3496
vodní pl. tok přirozený 30 24455
vodní pl. tok umělý 4 8101
zast. pl. zbořeniště 3 1506
zast. pl. 105 42541
ostat.pl. jiná plocha 27 35404
ostat.pl. manipulační pl. 1 264
ostat.pl. neplodná půda 56 343932
ostat.pl. ostat.komunikace 70 114403
ostat.pl. silnice 23 38063
ostat.pl. zeleň 1 100
Celkem KN 687 5384109
Par. DKM 271 4933116
Par. KMD 416 450993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 99
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 2
Celkem JED 10
LV 143
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.09.2011
KMD 1:1000 20.05.2010
S-SK GS 1:2880 1837 21.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.05.2019 13:12

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.