k.ú.: 654671 - Liščí u Chudenína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556386 - Chudenín NUTS5 CZ0322556386
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 851146
zahrada 23 36507
travní p. 48 1923682
lesní poz 26 2964606
vodní pl. nádrž umělá 1 90
vodní pl. tok přirozený 2 1642
vodní pl. zamokřená pl. 1 4749
zast. pl. společný dvůr 12 3816
zast. pl. zbořeniště 17 8801
zast. pl. 8 3528
ostat.pl. dobývací prost. 1 996
ostat.pl. jiná plocha 10 63673
ostat.pl. manipulační pl. 2 2565
ostat.pl. neplodná půda 19 26610
ostat.pl. ostat.komunikace 41 65199
ostat.pl. silnice 11 49877
Celkem KN 245 6007487
EN 2 1342
PK 86 137084
Celkem ZE 88 138426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
bez čp/če jiná st. 2
rozestav. 1
Celkem BUD 8
LV 24
spoluvlastník 31

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.07.2019 07:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.