k.ú.: 654663 - Chudenín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556386 - Chudenín NUTS5 CZ0322556386
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 1553145
zahrada 105 79559
travní p. 124 2879375
lesní poz 19 248778
vodní pl. nádrž umělá 4 158808
vodní pl. tok přirozený 14 29031
vodní pl. tok umělý 8 23616
zast. pl. společný dvůr 2 36
zast. pl. zbořeniště 5 5795
zast. pl. 133 51960
ostat.pl. jiná plocha 82 266538
ostat.pl. manipulační pl. 11 11688
ostat.pl. neplodná půda 80 299695
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3938
ostat.pl. ostat.komunikace 64 119962
ostat.pl. silnice 12 69542
ostat.pl. skládka 1 4008
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9366
Celkem KN 704 5814840
Par. DKM 704 5814840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 13
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 129
byt.z. byt 20
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 16
Celkem JED 37
LV 164
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2008 intravilán
DKM-KPÚ 22.11.2004 1:1000 23.12.2004 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1837 05.05.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 07:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.