k.ú.: 654655 - Hadrava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556386 - Chudenín NUTS5 CZ0322556386
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 1383581
zahrada 48 35510
travní p. 84 873172
vodní pl. tok přirozený 2 7989
zast. pl. společný dvůr 5 2468
zast. pl. zbořeniště 1 378
zast. pl. 64 26599
ostat.pl. jiná plocha 11 4542
ostat.pl. manipulační pl. 15 16060
ostat.pl. neplodná půda 9 13296
ostat.pl. ostat.komunikace 37 70631
ostat.pl. pohřeb. 1 1706
ostat.pl. silnice 2 10714
ostat.pl. zeleň 1 46
Celkem KN 334 2446692
Par. DKM 334 2446692
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 9
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 61
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 66
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.11.2002 1:1000 06.01.2003 *) celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1837 06.01.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 08:04

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.