k.ú.: 654647 - Fleky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556386 - Chudenín NUTS5 CZ0322556386
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 454034
zahrada 27 32647
travní p. 120 3737818
lesní poz 31 2098574
vodní pl. nádrž umělá 2 1006
vodní pl. tok přirozený 11 10716
vodní pl. zamokřená pl. 5 63264
zast. pl. společný dvůr 7 18113
zast. pl. zbořeniště 27 16349
zast. pl. 34 11103
ostat.pl. jiná plocha 31 179198
ostat.pl. manipulační pl. 6 7474
ostat.pl. neplodná půda 6 5780
ostat.pl. ostat.komunikace 64 86417
ostat.pl. pohřeb. 2 7679
ostat.pl. silnice 10 35932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1083
Celkem KN 404 6767187
EN 4 8790
PK 54 168474
GP 22 52987
Celkem ZE 80 230251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 29
LV 34
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.07.2019 05:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.